logo

Kontakt

Awesome Image Awesome Image

Zobacz moje realizacje.

BRAND IDENTITY

IMPERLA

Projekt brand identity dla firmy "imperla". Ten projekt to synonim innowacji, niezawodności i doskonałości w branży deweloperskiej. Odzwierciedla on pozycję lidera w branży. Wybrałem kolor czerwony, czarny oraz biały, ponieważ są to kolory, które prezentują pasję, elegancję oraz umacniają wizerunek na rynku.

Brand Identity Project for "Imperla" Company. This project is synonymous with innovation, reliability, and excellence in the real estate industry. It reflects a leading position in the market. I chose the colors red, black, and white because they represent passion, elegance, and reinforce image in the market.