logo

Kontakt

Awesome Image Awesome Image

Zobacz moje realizacje.

BRAND IDENTITY

BLACK JOE'S COFFEE BAR

Stworzyłem tożsamość marki dla Black Joe's Coffee Bar, kawiarni, która miała być wyjątkowym i klimatycznym miejscem. Praca nad tym projektem koncentrowała się na stworzeniu spójnego wizerunku marki, który odzwierciedlałby charakterystyczny charakter tego miejsca jako przytulnej oazy dla miłośników kawy.

I created a brand identity for Black Joe's Coffee Bar, a café that aimed to be a unique and atmospheric place. The work on this project focused on creating a cohesive brand image that reflects the distinctive character of this place as a cozy oasis for coffee lovers.